COSTA INFO - Ein Service der WOCHENPOST
HomeMeldungenTermineDie KüsteWochenpostBranchenbuchLeserforumFotogalerie
Hinterland Els Poblets und Hinterland: Fiestas (bitte klicken), u.a.:
05. Januar 2017 - 01. Januar 2018
(Raum) Els Poblets / Umland

22.-28.6., Pego: Moros y Cristianos; 29.6.-2.7., Ondara: Barrio de Cristo;
6.-11.7., Ondara: Fiestas Soledat (Prado), u.a.: 6.7., 22.30h: Ortskapelle ; 8.7., 14h: Riesenpaella, 19.30h: Kutschumzug, 22.30h: Essen, 23.30h: Kapelle Matrix; 9.7.10.30h: Hundeschau, 20.30h: Blumenspende, 23.30h: Kapelle Titanic; 10.7. (Feiertag), 9+10+12h (mit Kapellenchor): Messen, 14h: Krachfeuerwerk, 21h: Prozession, 23.30h: Feuerwerk
8.7., Vergel, Pl. Jaume, 20.30h: Gran Cagá, Stiertreiben ab Fabrik, Essen, Mobildisco
21.-29.7., ONdara: Sant Jaume; 26.-30.7., Vall de Laguar-Campell: Santa Ana; 28.-30.7., Vall de Gallinera: Fiestas Benirrama

_______________________________________​ONDARA
Del 29 de juny al 2 de juliol
Festes del Barri del Crist 2017
Programa facilitat per la comissió de festes:
-Dijous 29 de juny
22:00h. ConcertdelaUnióMusical d’Ondarai D’OndaraColladedolçainesi tabals, al ParcdeL’era. (El concertqueens
feriràlaColla,seràelprimeracteencommemoraciódel20aniversaridel’escolademúsicadeD’OndaraColladedolçaines
i tabals). L’ASSOCIACIÓDELCRISToferiràcadiresper atotselsassistentsi al finalitzarel concerttindremcocaMariai
mistela, Gentilesa de Bodegas Leopoldo.
-Divendres 30 de juny
12:00 h. Vol general de campanes, des de la parròquia de Santa Ana i des de l’Ermita del Crist anunciant el començament
de les festes en honor al Santíssim Crist de l’Agonia.
19:30 h. Missa a l’Ermita del Crist en sufragi dels festers i festeres difunts, durant la celebració es procedirà a la Benedicció
del PA. (No hi haurà repartició del PA pel poble, només en la Capella al finalitzar la Missa).
23:00 h. Concert en directe de CHOLBI & GARMELO + SOLO 2 en la plaça del Centre Social i festa chupitos Vulcan.
Gentilesa de Bar Centre Social.
-Dissabte 1 de juliol:
10:30 h. PARTIDES DE PILOTA VALENCIANA al carrer Dr. Albalat, a càrrec del Club de Pilota Valenciana d’Ondara i L’escola
de pilota d’Ondara.
19:30 h. OFRENA DE FLORS en honor al Santíssim Crist de l’agonia en el carrer Constitució, amenitzada per D’Ondara Colla
de Dolçaines i Tabals en acabar l’ofrena, llançament de focs d’artifici i posteriorment trasllat del Santíssim Crist a l’església
de Santa Ana acompanyats per D’Ondara Colla de dolçaines i tabals.
22:00 h. Sopars populars, (cadires i taules a càrrec de cadascú).
23:30 h. Actuació a l’escenari de Mariachis Tololoche. En acabar els mariachis, tindrem disco mòbil, amb la col·laboració de
Espectáculos Maxim Sound.
*ATENCIÓ: les cadires que hi hauran per a la ofrena no es podran agafar, es quedaran per a la actuació musical.
-Diumenge 2 de juliol:
10:00 h. Per els mes menuts en la terrassa del Centre Social, festa de l’aigua i la pólvora, patrocinat per Amadeo Tot per la
Festa (baix la nova direcció de Noemi Bolufer).
12:00 h. Solemne Missa cantada pel Cor Parroquial en l’església de Santa Ana en honor al Santíssim Crist de l’agonia. En
acabar la missa L’ASSOCIACIÓ DEL CRIST, obsequiarà a la residencia Verge de La Soledat amb un dinar pels seus interns.
20:30 h. Solemne processó en honor al Santíssim Crist de L’agonia, començarà en l’església de Santa Ana fins l’Ermita del
Crist, obrirà la processó la D’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals i tancarà la Unió Musical d’Ondara. En arribar la Imatge a la
Capella, se li rendiran honors. A continuació, nomenament de la Comissió 2018.
*NOTA: L’Associació del Crist es reserva el dret de modificar qualsevol acte sense previ avís, i no es fa responsable de cap
imprudència o males actuacions de la gent assistent.


_______________________________________​ONDARA
Del 6 a l’11 de juliol
Festes de la Soledat 2017
Programa facilitat per la comissió de festes:
-Dijous 6 de juliol:
22:00h. Concentraciódelacomissiódefestes2017, damesd ́honormajors, infantils, acompanyantsi autoritatsal M. I.
Ajuntamentperaprocediral ́encesadel ́enllumenat,donantaixíinicialesfestespatronalsenhonoralaMaredeDéude
la Soledat.
22:30h. ConcertacàrrecdelaUnióMusical d’OndaraalaPlaçaMajor, onesfaràel lliuramentd ́uncorbatí alabandera
de la U.M.O.
A continuació s ́oferirà un refrigeri als assistents.
-Divendres 7 de juliol:
12:00h. Volteiggeneral detoteslescampanesdelavilaanunciant“L ́Àngelus“. Disparde21salvesenhonoralaNostra
Patrona.
ConcentraciódetotalacomissiódefestesalacapelladelaVergedelaSoledatperaanarfinsal cementeri parroquial
acompanyats per la dolçaina i tabal.
12:45 h. Ofrena al cementeri parroquial d ́una corona de llorer en memòria de tots els difunts d ́Ondara.
19:30 h. Recollida de tota la comissió Soledat 2017 acompanyats per la Banda de la Unió Musical d ́Ondara.
21:30h. Recepciód ́autoritats, comissióSoledat2017,autoritatsconvidades,reinesdefestesdelacomarca,associacionsi
altres convidats a l ́Ajuntament. Passacarrer fins la Plaça de Bous.
22:30h. Acted’exaltaciódelesdamesd’honor majors, infantilsi acompanyants, alaPlaçadeBous, ambl ́assistència
d ́autoritats, poble, reines de pobles veïns i demés persones convidades.
AcontinuaciógaudiremdelaGranGalaLíricaacàrrecdel “quintetodetenoresybarítonosdel LiceodeBarcelonaLa
Quinta Voce.
Al finalitzar, espectacular actuació de la macro discomòbil “Motivation sound experience” amb Christian Blond, Marc
Pérez, i l ́animació de “Spam Group”.
-Dissabte 8 de juliol:
12:00 h. Gran parc infantil i jocs per a xiquets al recinte del prado.
14:00h. Paellagegantal Prado. Lacomissióproporcionarà, taules, cadiresi cervesaalsassistents. Totamenitzatpel grup
de percussió “Ondarattack”.
*Els tiquets per a poder assistir al dinar els repartirà la comissió de festes i també es podran recollir a la casa de cultura.
19:30h. Grancavalcadadecarrosses, comparsesi cavalcadures, acompanyatsper labandajuvenil delaUnióMusical
d ́Ondara, la xaranga l’atril i el grup de percussió “Ondarattack”. Confeti, Serpentines i regals pels assistents.
Premis: Carrosses, comparses i cavalcadures
1 r. Premi 500 € 400 € 300 € 2n. Premi 400 € 300 € 200 € 3 r. Premi 300 € 200 € 100 €
* El jurat es reserva el dret de deixar deserts els premis que crega oportuns.
El trajecteserà: Eixidadesdel Col·legi SanchisGuarneriseguintl’itineraridecostum,finalitzaràalPrado,ons ́efectuaràel
lliurament de premis.
22:30h. Soparspopularsal voltant del recintedel Prado. LaComissiórepartiràcacauets, tramussos, salmorra, taulesi
cadires. El vi serà gentilesa de “Bodegues Aguilar”.
23:30 h. Espectacular revetlla a càrrec de l ́orquestra Matrix, davant del Prado.
-Diumenge 9 de juliol:
09:00 h. Santa missa a l ́Església parroquial de Santa Anna.
10:30h. Exhibiciócaninadel ClubAgilityNacalanalaplaçadeBous. Podreuconèixerunnouesportperatoteslesedatsi
gaudir d ́una experiència única en família o entre amics. Entrada lliure.
12:00 h. Santa missa a l ́Església parroquial de Sta. Anna. Al finalitzar es farà el lliurament dels premis als xiquets de
Catequesi guanyadors del “V Concurs de dibuix Mare de Déu de la Soledat”.
19:00h. Recollidadetotalacomissiódefestesper labandadelaUnióMusical d ́Ondarai per laxarangal’Atril fins
l ́església.
20:00 h. Concentració a l ́església de veïns, associacions, altres col·lectius, comissions de festes 2017 i autoritats
per a dirigir-se a l ́ofrena.
Es seguirà l ́itinerari de costum en direcció a la plaça del convent i recinte del Prado.
20:30 h. Ofrena de flors a la nostra patrona al moll del Prado.
Unavegadafinalitzadal ́ofrenaesdispararanfocsd ́artifici acàrrecdelaPirotècnia“HermanosCaballer”. Acontinuació,
solemne trasllat de la Mare de Déu de la Soledat fins l ́església, acompanyada per tots els veïns.
La comissió de festes 2017 prega a tots els veïns no efectuar moviments de cadires ni taules fins que la nostra patrona
es trobe fora del recinte de l’ofrena.
22:30h. Soparspopularsal voltant del recintedel Prado. LaComissiórepartiràcacauets, tramussos, salmorra, taulesi
cadires. El vi serà Gentilesa de “bodegas fondarium”.
23:30 h. Gran revetlla a càrrec de l’orquestraTitanic, davant del Prado.
-Dilluns 10 de juliol
Festa de Ntra. Sra. Stma. Verge de la Soledat
08:00 h. Volteig general de campanes.
08:00h. Despertadaaèriaatresllocsdiferentsdelpoble.(av.Dr.Fleming,av.MarinaAltaic.SanchisGuarner)obsequide
la pirotècnica “Hermanos Caballer”.
09:00 h. Santa Missa de l ́aurora a l ́Església Parroquial de Santa Anna.
10:00 h. Santa Missa a l ́Església Parroquial de Santa Anna.
10:00h. Recollidadetotalacomissióper labandadelaUnióMusical d ́Ondarai per laxarangal’Atril finsl ́Església
Parroquial de Santa Anna.
12:00 h. Missa solemne en honor a la Mare de Déu de la Soledat a l’Església Parroquial de Santa Anna.
Cantada pel “Coro capilla Santísima Virgen de la Soledad” amb l ́assistència de la comissió de festes 2017.
Al finalitzar, visitaalaresidènciavergedelasoledat, acompanyatsperlabandadelaUnióMusicald ́Ondara.LaComissió
obsequiarà amb un dinar als residents.
14:00h. Espectacular mascletadaacàrrecdelapirotècnia“Hnos. Caballer”al pàrquingdel C/Nacionssenseestat. A
continuació, laComissióoferiràunvi d ́honoral recintedel Prado, onestanconvidatstotselsveïnsdelavilad ́Ondarai
autoritats.
17:00 h. Entrada de la murta pels carrers de l ́itinerari de la processó per gentilesa de l ́empresa “Casfor”.
Agraïmlacol·laboraciódetotselsveïnsquedesitgenengalanarelscarrersi balcons, així comobsequiarambpètalsde
flors al pas de la imatge de la Mare de Déu.
19:30h. Recollidadetotalacomissióper labandadelaUnióMusical d’Ondarai per laxarangal’Atril finsl’Església
Parroquial de Santa Anna.
21:00h. SolemneprocessóenhonoralaNtra.Patrona;itineraridecostum,acompanyadaperlabandadelaUnióMusical
d’Ondara, lacolladeDolçainesi tabalsd’Ondarai laxarangal’Atril. Al’arribadadelaMaredeDéualaseuacapella, seli
rendiranhonorsambel Cantdel’AveMariai esdispararanfocsartificialspergentilesadelaPirotècnica“Hnos.Caballer”.
La processó finalitzarà a l’interior de la capella amb el cant de l’himne a la Ntra. Patrona.
Seguidament es nomenarà la nova comissió pel proper any 2018.
23:30h. Espectacular castell defocsartificialsacàrrecdelaPirotècnica“HermanosCaballer”al pàrquingdelaRonda
Generalitat.
-Dimarts 11 de juliol:
20:00 h. Santa Missa de rèquiem a la capella del cementeri Parroquial en sufragi de tots els difunts d’Ondara.
*Notes: LaComissiódefestesagraeixlacol·laboraciódelsveïnsenl’engalanamentdelscarrers, placesi balconspera
majorlluïmentdelesfestes. Lacomissiódefestesesreservael dretdemodificarosuspendrelaprogramacióquanles
circumstànciesaixí horequerisquen. Esrecordaqueestàexpressamentprohibitl’úsdepetards, coets, tronsoqualsevol
altre artefacte sorollós fora de llocs i horaris habilitats a aquest efecte.
Encapcaslacomissiódefestesesfaresponsabledelsaccidentsodanysmaterialsopersonals,quepuguinocórrerdurant
les celebracions dels actes programats.

_______________________________________​EL VERGER
Dissabte 8 de juliol
20.30 h ​– ​Pl. Jaume I
La gran ‘cagà’
Entrada de Bous Gegants des de la Fàbrica de sabó.
A continuació sopar de cabasset (2€) i discomòbil.
Organitza: Comissió de festes.

_______________________________________​ONDARA
Del 21 al 29 de juliol
Festes Sant Jaume 2017
Consulteu programa de festes complet i horaris a ​www.ondara.org

_______________________________________​LA VALL DE LAGUAR
Del 26 al 30 de juliol
Festes de Santa Anna
Al poble de Campell
Programa i + Info al facebook de l’Ajuntament.

_______________________________________​LA VALL DE GALLINERA
Del 28 al 30 de juliol
Festes a Benirrama
Programa i + Info al facebook de l’Ajuntament.


zurück
Abkürzungen:

AyuAyuntamiento
CCCasa de Cultura
CSCentro Social
KiPfarrkirche
MarMarktplatz
PromStrandpromenade
SpoSportzentrum