COSTA INFO - Ein Service der WOCHENPOST
HomeMeldungenTermineDie KüsteWochenpostBranchenbuchLeserforumFotogalerie
Fiestas in Jalón
05. Oktober 2017 - 17. Oktober 2017
Benissa

Del 5 al 13 d’octubre
12.00 h
Volteig general de campanes.
14.00 h
Paella Gegant de la famosa casa Riquelme a la Plaça Major, amb vi oferit per la Coopetativa Valenciana Virgen Pobre de Xaló, postres per Supermercats Mas y Mas i cervesa per Ryfull. El dinar estarà amenitzat per un grup de Mariachis. Seguirem la festa amb Dj Oscar Cherry.
18.00 h
Partida de Pilota al carrer Canonge En Pere Maurí.
18.00 h
Espectacle musical infantil El tren de la Alegria.
23.00 h
Gran concert de Rock Gira comiat amb els grups ESNE BELTZA, ASPENCAT i DREMEN.
23.30 h
Actuació de la famosa orquestra TITANIC a la Plaça Major.
Diumenge 15 d’octubre
PUJADA AL BENIBRAHÏM
10.00 h
Tradicional carrera de cintes en el Carrer de l’Esglèsia.
11.00 h
Volta Ciclista organitzada pel CLUB CICLISTA DE XALÓ. L’eixida serà des de la plaça.
12.00 h
Volteig general de campanes.
Novena en honor a la Mare de Déu pobra, a les 18:00 hores.
Dijous 12 d’octubre
PRESENTACIÓ DELS BRUSONS
Volteig general de campanes que marquen l’inici de les festes.
19.00 h
Eixida des de l’ajuntament dels majorals i majoralesses acompanyats per un grup de tunos de la Facultat de Dret de la Universitat d’Alacant ns la Plaça Major, on ens oferiran una entretinguda actuació.
Divendres 13 d’octubre
DIA DE LA COCÀ
12.00 h
12.00 h
Volteig general de campanes.
20.30 h
Gran cocà popular al Pla de la Sèquia amb vi oferit per la Cooperativa Valenciana Virgen Pobre de Xaló.
23.00 h
Actuació de la gran orquestra LA PATO.
Dissabte 14 d’octubre
DIA DE LA PAELLA I DELS XIQUETS.
11.00 h
Parc infantil Ginkana Loca a la plaça Lepanto, subvencionat per l’Excelentíssima Diputació Provincial d’Alacant.
46
PROGRAMA DE
FESTES
23.00 h
Actuació de la fantàstica orquestra-espectacle QUINTA NOTA.
En el descans es repartirà xocolate oferit per Xocolates Marcos Tonda, La Vila Joiosa, i coca maría a tots els assistents.
Dilluns 16 d’octubre
DIA DE LA MARE DE DÉU POBRA
08.00 h
Volteig general de campanes.
09.00 h
Missa resada de la Mare de Déu.
11.00 h
FESTES MARE DE DÉU POBRA · 2017
12.00 h
Botadores en la plaça Lepanto (patrocinat per Caixa Altea).
17.00 h
Arreplegada dels majorals i majoralesses i del M.I. Ajuntament de Xaló per La Colleta de Dolçainers del Verger.
18.00 h
Pujada al Benibrahïm des de l’església, on tindrà lloc la representació de la trobada de la Mare de Déu Pobra amb el Tio Canet, Martín Mestre Samper, acompanyada per l’Associació Musical Jalonense, pel Grup de Danses la Murta i la Colla de Dolçainers. En arribar a l’església es realitzarà l’ofrena de ors a la Mare de Déu i es cantaran els gojos.
19.30 h
Solemne processó de la Mare de Déu Pobra acompanyada per l’Agrupació Musical Festival de Xaló i la Colla de Dolçainers.
En arribar a l’església, MARIA LUMENA ROSA FULLANA recitarà el vers a la Mare de Déu, es procedirà a la pujada de la imatge a l’altar Major i es cantarà l’himne a la nostra Patrona. A continuació, es dispararà un gran castell de focs arti cials a càrrec de la pirotècnia RICASA en el Passeig dels Agermanaments.
23.00 h
Nit amenitzada pel novedós Musical THE SHOW, EL VIAJE DE TU VIDA.
Dimarts 17 d’octubre
DIA DEL RAMELL I BOTIFARRADA
11.00 h
Arreplegada dels majorals, majoralesses i del M.I. Ajuntament de Xaló a carrèc de l’Agrupació Musical Festival de Xaló.
12.00 h
Missa solemne en honor a la Mare de Déu Pobra, cantada pel COR DE XALÓ. Al nalitzar es dispararà una mascletada a l’Avinguda de Sant Domènec per la pirotècnia RICASA.
Tot seguit, es procedirà a posar els ramells als nous majorals i majoralesses, acompanyats per l’Agrupació Musical Festival de Xaló.
18.45 h
Concentració de balladores i balladors a la Plaça de l’Ajuntament. Acompanyats per la Colla de Dolçainers es dirigiran cap a la Plaça Major per a ballar les tradicionals danses.
20.00 h
Popular botifarrada a la Plaça Major, amb vi oferit per la Cooperativa Valenciana Virgen Pobre de Xaló. La festa estarà amenitzada pel TRIO ACUARIO.
Els tiquets de la cocà, la paella i la botifarrada es podran adquirir a través dels Majorals del 2017.
La comissió de festes es reserva el dret de canviar o anul·lar qualsevol acte que crega convenient, sempre amb el desig de complaure a tot el poble i comptant amb la seua col·laboració.
Arreplegada dels majorals, majoralesses i del M.I. Ajuntament de Xaló a càrrec de l’Associació Musical Jalonense.
12.00 h
Missa solemne en honor a la Mare de Déu Pobra cantada pel COR DE XALÓ.
A continuació, es repartirà el pa beneït a la Plaça Major. En acabar, ens desplaçarem ns l’Avinguda de Sant Doménec, on es dispararà una espectacular mascletada per la pirotècnia RICASA.
18.00 h
Presentació dels xiquets i xiquetes a la Mare de Déu Pobra.
47
FESTES MARE DE DÉU POBRA · 2017
Del 5 al 13 de octubre
Jueves 12 de octubre
PRESENTACIÓN DE LOS BLUSONES
Volteo general de campanas que marcará el comienzo de las estas.
19.00 h
Salida desde el ayuntamiento de los mayorales y mayoralesas acompañados por un grupo de tunos de la Facultat de Derecho de la Universidad de Alicante hasta la Plaza Mayor, donde nos ofrecerán una entretenida actuación.
Viernes 13 de octubre
DÍA DE LA COCÀ
12.00 h
Novena en honor a la Virgen Pobre a las 18.00 horas.
Volteo General de Campanas.
12.00 h
14.00 h
Paella Gigante de la famosa casa RIQUELME en la Plaza Mayor, con vino ofrecido por la Cooperativa Valenciana Virgen Pobre de Xaló, postres por Supermercados Mas y Mas y cerveza de Ryfull. La comida estará amenizada por un grupo de Mariachis. Continuará la esta con Dj Oscar Cherry.
Partida de Pilota en la calle Canonge En Pere Maurí.
Espectáculo de verbena infantil El tren de la Alegría.
Gran concierto de Rock Gira Comiat con los grupos ESNE BELTZA, ASPENCAT y DREMEN.
Actuación de la famosa orquesta TITANIC en la Plaza Mayor.
Domingo 15 de octubre
SUBIDA AL BENIBRAHÏM
Tradicional carrera de cintas en Calle Iglesia.
Vuelta ciclista organizada por el CLUB CICLISTA DE XALÓ. La salida será desde la plaza.
12.00 h
Volteo general de campanas.
20.30 h
18.00 h
18.00 h
23.00 h
23.30 h
Gran ‘cocà’ popular en el Pla de la Sèquia con vino ofrecido por la Cooperativa Valenciana Virgen Pobre de Xaló
10.00 h
23.00 h
Actuación de la gran Orquesta LA PATO.
Sábado 14 de octubre
DÍA DE LA PAELLA Y DE LOS NIÑOS
Parque infantil “Ginkana Loca” en la Plaza de Lepanto, subvencionado por la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante.
11.00 h
11.00 h
Volteo general de campanas.
12.00 h
12.00 h
Colchonetas en la plaza Lepanto (patrocinado por Caja Altea).
48
PROGRAMA DE
FIESTAS
17.00 h
Recogida de los mayorales y mayoralesas y del M.I Ayuntamiento de Xaló por la “Colleta de Dolçainers del Verger”.
Mayor y se cantará el himno a nuestra Patrona. A continuación, se disparará un gran castillo de Fuegos Arti ciales a cargo de la pirotecnia RICASSA en el Passeig dels Agermanaments.
23.00h
Noche amenizada por el novedoso Musical THE SHOW, EL VIAJE DE TU VIDA.
Martes 17 de octubre
DÍA DEL RAMILLETE Y BUTIFARRADA
11.00 h
Recogida de Mayorales y Mayoralesas y del M.I. Ayuntamiento de Xaló a cargo de la Agrupación Musical Festival de Xaló.
12.00 h
Misa solemne en honor de la Virgen Pobre, cantada por el CORO DE XALÓ. Al nalizar, se disparará una mascletada en la Avenida de Santo Domingo por la pirotecnia RICASA.
Acto seguido, se procederá a poner el ramillete a los nuevos Mayorales y Mayoralesas, acompañados por la Agrupación Musical Festival de Xaló.
18:45 h
Concentración de bailadores y bailadoras en la Plaza del Ayuntamiento. Acompañados por una Colla de Dolçainers, se dirigirán hacia la plaza para bailar las tradicionales danzas.
20.00 h
Popular Butifarrada en la Plaza Mayor con vino ofrecido por la Cooperativa Valenciana Virgen Pobre de Xaló. La esta será amenizada por un TRIO.
Los tiques de la coca, la paella y la butifarrada podrán ser adquiridos por medio de los Mayorales del 2017.
La comisión de estas se reserva el derecho de cambiar o anular cualquier acto que se crea conveniente, siempre con el deseo de complacer a todo el pueblo y contando con vuestra colaboración.
18.00 h
Subida al Benibrahïm desde la Iglesia, donde tendrá lugar la representación del encuentro de la Virgen Pobre con el Tío Canet, Martín Mestre Samper, acompañada por la Asociación Musical Jalonense, por el grupo de Danzas la Murta y la “Colla de Dolçainers”. Al llegar a la iglesia se realizará la Ofrenda de ores a la Virgen Pobre y se cantarán los gozos.
23.00 h
Actuación de la fantástica orquesta- espectáculo QUINTA NOTA.
En el descanso se repartirá chocolate, obsequio de Chocolates Marcos Tonda (Villajoyosa) y coca maría a todos los asistentes.
Lunes 15 de octubre
DÍA DE LA VIRGEN POBRE
08.00 h
Volteo general de campanas
09.00 h
Misa rezada de la Virgen Pobre.
11.00 h
FESTES MARE DE DÉU POBRA · 2017
Recogida de los Mayorales y Mayoralesas y del M.I. Ayuntamiento de Xaló a cargo de la Asociación Musical Jalonense.
12.00 h
Misa solemne en honor de la Virgen Pobre cantada por el CORO DE XALÓ.
A continuación, se repartirá el pan bendecido en la Plaza Mayor. Al nalizar, nos desplazaremos hasta la Avenida de Santo Domingo, donde se disparará una espectacular mascletada por la pirotecnia RICASA.
18.00 h
Presentación de los niños y niñas a la Virgen Pobre.
19.30 h
Solemne procesión de la Virgen Pobre acompañada por la Agrupación Musical Festival de Xaló y la Colla de Dolçainers
Al llegar a la iglesia, MARIA LUMENA ROSA FULLANA recitará el verso a la Virgen Pobre , se procederá a la subida de la imagen al altar
49
FESTES MARE DE DÉU POBRA · 2017
From 5th to 13th October
14.00 hrs
Giant “paella” by RIQUELME at the main square. Wine sponsored by Cooperativa Virgen Pobre de Xaló, a pudding served by Supermercados Mas y Mas and beer by Ryfull. Music by a group of “Mariachis” and Dj Óscar Cherry.
18.00 hrs
“Partida de Raspall” in Canónigo D. Pedro Maurí Street.
Itinerant show for the children, “El Tren de la Alegría”.
23.00 hrs
Rock behind the town library “Gira Comiat” (Farewell Tour) by the groups ESNE BELTZA, ASPENCAT and DREMEN.
Music by the group TITANIC, at the main square.
Sunday 15th October
“PUJADA AL BENIBRAHÏM”
10.00 hrs
Traditional ribbon race in C/ Iglesia.
11.00 hrs
Cycle ride organized by Club Ciclista Xaló starting from the main square.
12.00 hrs
General church bell ringing
Bouncy castles in Plaza Lepanto , sponsored by CAIXALTEA.
17.00 hrs
Collection of Mayorales and Town Hall dignitaries by “Colleta de Dolçainers del Verger”.
Prayers in the honour of the ‘Virgen Pobre’, at 18.00 hrs.
Thursday 12th October
PRESENTATION OF THE “BRUSONS” (BLOUSES)
12.00 hrs
Church bell ringing will announce the beginning of the “ estas”.
19.00 hrs
Collection of the “Mayorales” from the Town Hall Square by a group of “Tunos” (musicians) from the Law School (University of Alicante). Concert by the “Tunos” in the main square. Friday 13th October . Cocà and Rock Night
12.00 hrs
General bell ringing
20.30hrs
Traditional “cocà” in the Pla de la Sèquia with wine sponsored by “Cooperativa Virgen Pobre de Xaló”.
23.00 hrs
Music by the group LA PATO
Saturday 14th October
PAELLA AND CHILDREN’S DAY
11.00 hrs
“Ginkana Loca” for the children in Plaza Lepanto, sponsored by “Diputación de Alicante”.
12.00 hrs
General bell ringing
50
PROGRAMME OF THE FIESTAS
During the break, the Mayorales will offer hot chocolate (by MARCOS TONDA, La Vila Joiosa) and “Coca María”, a traditional sponge cake.
Monday 16th October
VIRGEN POBRE’S DAY
8.00 hrs
General church bell ringing
9.00 hrs
Mass in honour of the Virgin.
11.00 hrs
FESTES MARE DE DÉU POBRA · 2017
18.00 hrs
the Main Altar and a hymn will be sung in her honour.
After this, there will be a reworks display by RICASA PYROTECNICS at “Passeig dels Agermanaments”.
23.00 hrs
“THE SHOW, EL VIAJE DE TU VIDA” (a musical) will take place in the main square
Tuesday 17th October
“BUTIFARRADA” DAY.
11.00 hrs
Collection of Mayorales and Town Hall dignitaries by “Agrupació Musical Festival de Xaló”
12.00 hrs
Solemn Mass in honour of the Virgin, sung by the local choir.
At the end of the mass there will be a great “Mascletà” (Fireworks) in Avenida Santo Domingo by RICASA PYROTECNICS.
Afterwards, the Mayorales will collect the new Mayorales for the year 2018, accompanied by the “Agrupació Musical Festival de Xaló”.
18.45 hrs
Collection of traditional dancers at the Town Hall Square by “La Colleta de Dolçainers del Verger”.
Popular dances at the main square.
20.00 hrs
“Botifarrada” (sausage bbq) at Plaza Mayor. Wine sponsored by Cooperativa Virgen Pobre de Xaló. Music by a Trio.
Tickets for the cocà, paella and botifarrà can be bought through any of the Mayorales.
The estas organizers preserve the right to change or cancel any act if they consider it convenient for the organization of the activities, always willing to please the people and relying on their cooperation.
Pilgrimage from the church to Benibrahim, Performance of the nding of the Holy Virgin by Tio Canet (Martín Mestre Samper), a local farmer. The Virgin, who will be accompanied by the “Agrupación Musical Jalonense”, “Grup de Danses La murta” and “La Colleta de Dolçainers del Verger”, will be escorted to the church.
At the church, a ower offering to the Virgin will take place and the “Gozos” will be sung.
23.00 hrs
Music by the group QUINTA NOTA.
Collection of Mayorales and Town Hall dignitaries by “Agrupación Musical Jalonense”.
12.00 hrs
Solemn Mass in honour of the Virgin, sung by the Xaló choir.
After the mass, the “Pa Beneït” (blessed sweet bread) will be handed out by the Mayorales in the main square, and then, there will be a great “Mascletà” (Fireworks) in Avenida Santo Domingo by RICASA PYROTECNICS.
18.00 hrs
Newly born children will be presented to the Virgin.
19.00 hrs
Solemn Procession of the Virgen Pobre accompanied by “Agrupació Musical Festival de Xaló” and “La Colleta de Dolçainers del Verger”.
After the procession, Maria Lumena Rosa Fullana will recite the prayer to the Virgin. Then the Virgin will be lifted to her chamber in
51

zurück
Abkürzungen:

AyuAyuntamiento
CCCasa de Cultura
CSCentro Social
KiPfarrkirche
MarMarktplatz
PromStrandpromenade
SpoSportzentrum